Centrum investic, rozvoje a inovací

Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji. Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti. V neposlední řadě rovněž poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím.

Naše vize

Být stabilní organizací, citlivou k potřebám regionu, odpovědnou svým partnerům a otevřenou novým podnětům.

Doporučené portály:

 • Krajský portál – Webová prezentace Královéhradeckého kraje a krajského úřadu.
 • Chytrý region – Portál regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje zaměřený na dobrou praxi, dotace a chytrá řešení.
 • +inovace – Zastřešující web pro oblast inovací, výzkumu a vývoje v Královéhradeckém kraji.
 • Zaměstnaný region – Webový portál pro oblast zaměstnanosti, dostupného bydlení a sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji.
 • Mapový portál regionálního rozvoje – Tematické mapy, aplikace a další výstupy zaměřené na regionální rozvoj kraje.
 • Datový portál Data KHK – Informační místo pro veřejnost z veřejně dostupných a otevřených dat pro Královéhradecký kraj.
 • Mapový portál KHK – Mapové služby a další informace pro geograficky lokalizovaná data včetně možnosti jejich vyhledávání a prohlížení.
 • Územní plánování – Portál územního plánování Královéhradeckého kraje – ÚPD obcí, ZÚR, ÚAP, bezešvé výkresy, WMS, MiNiS.
 • Příspěvkové organizace – Portál příspěvkových organizací KHK – přehledný seznam jednotlivých organizací včetně kontaktů.
 • Dotační portál – Přehled všech dotačních programů, kterými Královéhradecký kraj podporuje veřejně prospěšné projekty.
 • Centrální nákupy – Přehled veřejných zakázek příslušného zadavatele spolu se základními informacemi k veřejné zakázce.
 • Pro kreativitu – Webové stránky věnované kulturnímu a kreativnímu dění v Královéhradeckém kraji.
 • Turistický portál – Informace o turistických cílech a atraktivitách na území Královéhradeckého kraje včetně interaktivních map.
Aktuálně
Archiv aktualit