Budova, ve které bude umístěn nový sál pro operační řízení (Na Bláhovce, Hradec Králové)

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

 
Tento projekt je realizován v rámci jednotného konceptu operačních středisek základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí optimalizovaných procesů podpořených nasazením moderních informačních a komunikačních technologií dojde ke zlepšení příjmu tísňového volání a bude zajištěna vyšší úroveň vzájemné spolupráce všech základních složek IZS.
 
V rámci projektu bude zařízen nový sál pro operační řízení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, který bude vybaven odpovídající technikou a technologií. Dojde také k vybavení výjezdových stanovišť, vozidel a posádek novou IT technikou. 
 
Hlavním a nejvýznamnějším přínosem projektu je zvýšení efektivity a účinnosti operačního řízení a zajištění plné interoperability s ostatními složkami IZS. Díky tomu dojde ke zrychlení reakce ze strany Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého i ostatních složek, je-li jejich zásahu třeba.
Aktuálně
Archiv aktualit