SEDMÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 26. 9. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace MMR z národní úrovně
 • Aktivity a výstupy sekretariátu RSK KHK
 • Aktualizace RAP a absorpční kapacita KHK
 • Akční plány vzdělávání KAP a MAP v KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK
 
Dokumenty:

ŠESTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 27. 6. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
 • Současné aktivity a informace sekretariátu RSK KHK
 • Aktualizace Přílohy č. 1 Regionálního akčního plánu KHK - Seznam projektů krajských silnic do  IROP 1.1
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK + Rámec pro investice do infrastruktury
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Strategie ITI Hradecko-pardubická aglomerace
 • Strategie CLLD pro místní akční skupiny v KHK
 
Dokumenty:

PÁTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 29. 3. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
 • Informace a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
 • Absorpční kapacita KHK a aktuální výzvy IROP
 • Prezentace schválených integrovaných nástrojů ITI a CLLD
 • Akční plány vzdělávání na území KHK (KAP + MAP)
 
Dokumenty:

ČTVRTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 8. 9. 2015

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace k Regionálnímu akčnímu plánu KHK a informace z jednání pracovních skupin RSK
 • Vyhlášení výzvy operačních programů (IROP, OPŽP, OPZ...)
 • Připravované projekty a aktivity ve vazbě na EU 2014+
 
Dokumenty:
 • Program 4. zasedání RSK
 • Regionální akční plán KHK (textová + tabulková část) vč. přílohy č.1 (seznam silnic) RAP KHK - textová část RAP KHK - tabulková část příloha 1
 • Vymezení území a nositelů místních akčních plánů (MAP) v Královéhradeckém kraji MAP v KHK mapa MAP
 • Zápis ze 4. zasedání RSK
 • Prezentace předesené na 4. zasedání RSK

TŘETÍ JEDNÁNÍ RSK KHK 26. 5. 2015

Na jednání byl schválen NÁVRH REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
 
Dokumenty:
 • Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji - stav příprav 2015
 • ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast
 • RIS3 Smart akcelerátor
 • Prezentace z 3. jednání RSK KHK
 • Zápis z 3. jednání RSK KHK

DRUHÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 2. 12. 2014

Hlavním bodem jednání byla příprava REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
 
Dokumenty:
 • Program 2. jednání RSK KHK
 • Prezentace z 2. jednání RSK KHK
 • Zápis z 2. jednání RSK KHK

PRVNÍ JEDNÁNÍ RSK KHK 30. 9. 2014

Na jednání byl schválen statut a jednací řád RSK. Další informace naleznete také na stránkách Královéhradeckého kraje zde.
 
Dokumenty: 
 • Program 1. jednání RSK KHK
 • Zápis z 1. jednání RSK KHK
 • Prezentace k Regionálnímu akčnímu plánu Královéhradeckého kraje
 • Prezentace k problematice územní dimenze

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE

 • Jednací řád Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
 • Seznam členů Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
 • Statut Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje 
eu
Aktuálně
Archiv aktualit