Základní informace, organizační struktura, poskytování informací, intranet
Základní informace 
Název  Centrum investic, rozvoje a inovací
Zkrácený název  CIRI
Právní forma příspěvková organizace
Bankovní spojení 35-0367350277/0100, Komerční banka
 Web  www.cirihk.cz
 Profil zadavatele  https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_6.html

Organizační struktura

struktura
 
Vedení organizace
Mgr. et Mgr. Vendula Hájková ředitelka
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. zástupkyně ředitelky, vedoucí Oddělení rozvoje
Mgr. Jana Žaludová vedoucí Oddělení inovací
Ing. Lenka Bacovská vedoucí Oddělení projektového řízení
Ing. Jana Jiráňová vedoucí Oddělení průmyslových zón
Mgr. Pavel Voženílek vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Ing. Olga Horáčková vedoucí Ekonomického oddělení

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna CIRI.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny CIRI, není žádostí podle zákona. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Poskytování informací
   2021  2020
 2019  2018  2017
 2016  2015  2014

Intranet naší společnosti

Aktuálně
Archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.