Základní informace, organizační struktura, poskytování informací, intranet
Základní informace 
Název  Centrum investic, rozvoje a inovací
Zkrácený název  CIRI
Právní forma příspěvková organizace
Bankovní spojení 35-0367350277/0100, Komerční banka
 Web  www.cirihk.cz
 Profil zadavatele  https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_6.html

Organizační struktura

struktura
 
Vedení organizace
  ředitel
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. zástupkyně ředitele, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací
Ing. Lenka Bacovská vedoucí Oddělení projektového řízení
Ing. Jana Jiráňová vedoucí Oddělení průmyslových zón
Mgr. Pavel Voženílek vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Ing. Olga Horáčková vedoucí Ekonomického oddělení

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna CIRI.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny CIRI, není žádostí podle zákona. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Poskytování informací
   2021  2020
 2019  2018  2017
 2016  2015  2014

Intranet naší společnosti

Aktuálně
Archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.