V Operačním programu zaměstnanost je stále otevřena výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání.  Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 do 12 hodin. Míra podpory: EU 85 % způsobilých výdajů, žadatel 15 % způsobilých výdajů. Forma financování: ex-ante. Výzva je v režimu de minimis. Více informací naleznete zde.

 

Výzvy na podporu sociálního podnikání v rámci krajské sítě Místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji

Místní   akční skupina

OP

název výzvy

opatření/aktivita

alokace

vyhlášení

odkaz

 Společná   CIDLINA, z.s.  IROP

Sociální   podnikání 

Sociální   podnikání

 4 000 000 Kč  20.12.2017

http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

 Hradecký   venkov, o.p.s.  OPZ  Výzva č.   4_OPZ_F7_MAS Hradecký venkov

Sociální   podnikání

 3 000 000 Kč  15. 3. 2018

www.mashradeckyvenkov.cz

 Otevřené   zahrady Jičínska z. s.  OPZ  OZJ -   Výzva č. 1 - opatření 2 - Sociální podnikání

Sociální   podnikání

 4 000 000 Kč  březen 2018

http://www.otevrenezahrady.cz

 MAS   Podchlumí, z.s.  IROP  IROP -   výzva č. 6 - Sociální podnikání

Sociální   podnikání

 1 000 000 Kč  31.5.2018

http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/

 MAS   Královédvorsko, z.s.  IROP

Sociální   podnikání I

Sociální   podnikání I

 2 571 000 Kč  jaro 2018

http://www.maskd.cz/?ID=20

 MAS   Královédvorsko, z.s.  OPZ  Sociální   podnikání I

Sociální   podnikání I

 4 250 000 Kč  jaro 2018

http://www.maskd.cz/?ID=23

 NAD   ORLICÍ, o.p.s.  OPZ  Výzva MAS   NAD ORLICÍ – OPZ 3 Sociální podnikání

Sociální   podnikání

 2 00 000 Kč  26.3.2018

www.nadorlici.cz

 NAD   ORLICÍ, o.p.s.  IROP  IROP 6 -   Zázemí pro sociální podnikání

Sociální   podnikání

 3 000 000 Kč  duben 2018

www.nadorlici.cz

 

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Regionálním centrem podpory sociálního podnikání připravuje projekt s názvem Do praxe bez bariér zaměřený na propojení speciálních a praktických středních škol a sociálních podniků. Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením ze středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventů s nižším středním odborným vzděláním prostřednictvím aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností. V případě, že byste měli zájem se do projektu zapojit jako poskytovatel praxí, kontaktujte nás prosím na email podnikani@cirihk.cz. Vítáme zájemce jak z chráněného, tak volného trhu práce.

 

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 11. 5. 2018 v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

2. Veletrh sociálního podnikání

Program veletrhu a online formulář pro registraci budou zveřejněny začátkem dubna.

Účast na veletrhu je zdarma.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

Všechny prezentace z veletrhu budou po jeho konání na tomto místě k dispozici ke stažení.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.