• Tematické analýzy a koncepce
  • Analýza lidských zdrojů Královéhradeckého kraje
  • Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007–2013
  • Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011–15 – metodické vedení
  • Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje – analytická část
  • Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje a Akční plán (2010–2011)
  • Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje
  • Analýza čerpání finančních prostředků z fondů EU v Královéhradeckém kraji v období 2004–2008
  • Analýza dotačních a grantových programů Královéhradeckého kraje v období 2004–2008
  • Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky slabých oblastí
  • Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji – analytická část
  • Analýza lidských zdrojů v oblasti medicíny, farmacie, zdravotnictví a chemie na území Královéhradeckého a Pardubického kraje
  • Analýza situace v regionu Královéhradeckého kraje s ohledem na úspěšnost při předkládání projektů do SROP a na potřeby regionu
  • Analýza socioekonomického rozvoje Královéhradeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky
  • Analýza potenciálních potřeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky
  • Problémová analýza potřeb Královéhradeckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014–2020
  • Problémová analýza potřeb Pardubického kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014–2020
  • Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014–2020
 • Krajské strategie
  • Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007–2015
  • Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008–2010
  • Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011–2013
  • Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010–2013
 • Monitoring a evaluace
  • Monitoring Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008–10
  • Průběžná evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008–10
  • Závěrečná evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008–10
  • Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod)
 • Publikační činnost
  • Investujte v Královéhradeckém kraji (tištěná publikace)
  • Investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji – rozvojové plochy (interaktivní publikace)
Aktuálně
Archiv aktualit