LogaTop

Sál zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se ve středu 25. února 2015 zaplnil účastníky Veletrhu komunitárních programů COSME a HORIZONT 2020.

Veletrh přilákal více než pět desítek zájemců z řad vědeckých institucí a výzkumných firem nejen z Královéhradeckého ale i Pardubického kraje. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí českých subjektů o rámcových programech Evropské unie na roky 2014 až 2020, program COSME, zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a rámcový program Horizont 2020. Nárok na úspěch v těchto programech mají projekty partnerů z více evropských zemí, které podporují konkurenceschopnost nejen konkrétního subjektu, ale dané výzkumné oblasti v celoevropském měřítku. Pro potenciální uchazeče o podporu v rámci komunitárních programů může jít o zajímavé doplnění portfolia národních zdrojů a operačních programů financovaných z Evropské unie. Vhodné je věnovat pozornost přípravě kvalitního projektu a důkladnému zdůvodnění mezinárodní excelence.

Témata na která se zaměřili prezentující z Technologického centra Akademie věd ČR, byla vybrána v souladu s cíli a prioritami Strategie inteligentní specilaizace (RIS3) pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Jednalo se specificky o zvyšování inovační výkonnosti podniků (program COSME, nástroje SME Instrument a Fast track innovation), excelentní výzkum (H2020 - excelent science a FET - future emerging technologies) a oborově o ICT, biomedicínu, nanotechnologie, biotechnologie a materiálové vědy.

Partneři:

LogaDown

Veletrh komunitárních programů 2015

VKP_RNDr_Pracna
VKP_pohled_do_salu
VKP_pohled_do_salu_2
VKP_Eurocentrum_Sebronova
VKP_Eurocentrum_Macounova
VKP_Eurocentrum
Aktuálně
Archiv aktualit