Královéhradecký kraj – konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi

Tato vize navazuje na vize Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 a Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015. Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje bude založena na větším podílu především domácích firem se strategií založenou na výzkumu, vývoji a vyšší přidané hodnotě mezinárodně uplatnitelné produkce.  Výzkumné organizace budou efektivně spolupracovat s aplikační sférou v domácím i mezinárodním kontextu. Vzdělávací instituce v Královéhradeckém kraji zabezpečí kvalifikovanou pracovní sílu, v maximálním souladu s požadavky trhu práce, pro co nejvíce stupňů znalostní náročnosti povolání. Královéhradecký kraj bude mít efektivní síť zprostředkujících institucí výzkumu a vývoje. Krajský výzkumný a inovační systém bude systematicky rozvíjen a propagován na bázi partnerství klíčových hráčů.

Aktuálně
Archiv aktualit