Královéhradecký kraj se snaží o komplexní rozvoj regionálního výzkumného a inovačního systému. Je nositelem Regionální inovační strategie, provádí její aktualizace a pořizuje studie. Již od roku 2007 funguje, pod předsednictvím náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Rada je koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a  působí jako odborný tým spojující pohledy veřejné správy, výzkumných organizací, významných podniků, zprostředkujících a střechových organizací, vzdělávacích zařízení a dalších partnerů. Kraj také ze svého rozpočtu financuje prostřednictvím Regionálního inovačního fondu některá schémata uvedená výše v kapitole 1.3. Kraj je také nositelem popularizačního projektu výstavby Digitálního planetária z OP VaVPI a modernizuje vybrané střední školy do podoby center odborné vzdělávání. Kraj je zřizovatelem více než 50 středních škol.

Statutární město Hradec Králové se soustředí na vytváření podmínek pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s nabídkou diverzifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly. Město je aktivním, nikoliv nestranným, prostředníkem a vyvíjí velké úsilí k tomu, aby se mu podařilo přilákat nové investory. Město rovněž spolupracuje s majiteli tzv. brownfields (pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci nebo jsou nedostatečně využité), přičemž jeho role je podpůrná a spočívá především v aktivním marketingu a v poskytování bezplatného poradensko-metodického servisu, včetně prezentace potencionálním investorům a dalším zainteresovaným subjektům. V oblasti VaVaI založilo a finančně podporuje vědeckotechnický park (Technologické centrum), který funguje jako podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií (viz výše). Jednotné kontaktní místo pro podporu podnikání provozuje Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.

Aktuálně
Archiv aktualit