Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska. Územní dimenze bude naplňována dvěma způsoby, buď individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů. V operačních programech EU je pro jednotlivé specifické cíle stanoveno cílové území, kterého se týkají a pro které je možné podávat projekty.
 
Pro potřeby sledování územní dimenze v Královéhradeckém kraji byla Centrem rozvoje a inovací vypracována typologie území Královéhradeckého kraje.