Cíle, opatření a nástroje pro nakládání s energií v Královéhradeckém kraji

Cíle, opatření a nástroje pro nakládání s energií v Královéhradeckém kraji
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje“ Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Příslušný úřad dle výše uvedeného zákona, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydal k upravenému návrhu „Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje“ dne 18. července 2019 souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: KUKHK– 17382/ZP/2019). V rámci stanoviska byly stanoveny podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Aktuálně
Archiv aktualit