Jednání se uskutečnilo 29. 5. 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Základní body jednání:
  • Informace z jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
  • Informace o přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje
  • Tvorba místních akčních plánů vzdělávání na území Královéhradeckého kraje
  • Pozice MAS v rámci podpory vzdělávání  2014-2020
  • Výstupy projektu „Obce sobě“
  • Příprava funkčních partnerství v Královéhradeckém kraji
 
MAP2
MAP1
Aktuálně
Archiv aktualit