Transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kteří v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život trávili ve velkokapacitní instituci, která je v těchto činnostech omezuje.
V rámci projektů předkládaných do Integrovaného operačního programu jsou prováděny především stavební úpravy, nebo výstavba a vybavení objektů (často nakoupených také v rámci projektů z Integrovaného operačního programu) určených pro bydlení a návazné sociální služby tak, aby splňovaly tyto objekty specifické podmínky pro osoby s postižením. Objekt v Náchodě bude rekonstruován pro rodinné bydlení klientů ze zařízení Barevné domky Hajnice.
Královéhradecký kraj realizuje celkem 5 projektů , a to pro vytvoření podmínek pro bydlení osob s mentálním a tělesným postižením v lokalitách:
       • Dvůr Králové nad Labem
       • Hořice
       • Náchod
       • Plotiště nad Labem
       • Trutnov
Aktuálně
Archiv aktualit