Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb. Podpořeny budou služby, které se zaměřují na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje.

Potřeby obyvatel, které je nutné řešit prostřednictvím sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje, se neustále vyvíjí. Proto Královéhradecký kraj navazuje ve financování sociálních služeb v řadě již pátým individuálním projektem „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

 Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje.  Prostřednictvím projektu bude podpořeno celkem 10 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě §95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Součástí projektu bude také hodnocení efektivity služeb, které bude prováděno na základě hodnocení kvantitativních a finančních údajů o službách prostřednictvím Systému řízení a financování sítě sociálních služeb. Výstupy shrne souhrnná evaluační zpráva, která vyhodnotí poskytované služby a formuluje doporučení pro síť sociálních služeb i návazné systémy.

Celkové náklady projektu činí 62 837 397,46 Kč včetně DPH. Dotace činí 95% (85% prostředky z  ESF, 10% prostředky ze státního rozpočtu) a 5% kofinancování z Královéhradeckého kraje. Projekt trvá od 1. ledna 2018 do 30. září 2021.