Královéhradecký kraj se v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit v rámci vybraných vyšších odborných a středních škol centra odborného vzdělávání (dále jen „COV“). Cílem projektů je vytvoření moderní infrastruktury v oblasti vzdělávání a využití potenciálu škol, který bude garantovat kvalitu procesu celoživotního vzdělávání občanů se zaměřením na progresivní metody a technologie a přípravu kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů regionu. Školy díky financím z Evropské unie získají moderní vybavení pro výuku. Vzdělávat se v nich budou moci i žáci a studenti z ostatních středních škol v Královéhradeckém kraji. Rozšíření programů výuky celoživotního vzdělávání pomůže jednak dodat na trh práce například nedostatkové profese, jednak školám pomůže v příštích letech zmírnit očekávaný pokles žáků, kteří budou do středních škol přicházet. Královéhradecký kraj plně podporuje vznik center odborného vzdělávání jako jednu z variant řešení problematiky nezaměstnanosti v kraji.
 
V současnosti je ve fázi přípravy, realizace i ve fázi udržitelnosti, několik center odborného vzdělávání, přičemž žadatelem o dotaci je Královéhradecký kraj.
 
V květnu roku 2010 byla zahájena realizace prvních čtyř center odborného vzdělávání. Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj za více než sto milionů korun. Královéhradecký kraj získal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekty jsou v současné době již ve fázi udržitelnosti, tzn., že jsou již plně využívány k teoretické a především praktické výuce v rámci celoživotního vzdělávání.
 
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE
 • Sídlo školy: SOŠ a SOU, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 25 mil. Kč
 
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu
 • Sídlo školy: SOŠ a SOU, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 34 mil. Kč
 
Centrum odborného vzdělávání v lesnictví
 • Sídlo školy: ČLA Trutnov - SŠ a VOŠ, Lesnická 9, 541 11  Trutnov
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 38 mil. Kč
 
Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví
 • Sídlo školy: VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Pražská 931, 547 01 Náchod 
 • Realizace projektu: 2008 - 2012
 • Celkové náklady projektu CZK: 29 mil. Kč