4cbc
Cílem projektu je rozvíjet území projektových partnerů a prohloubit jejich vzájemnou příhraniční spolupráci. Pro účely vymezení strategických oblastí přeshraniční spolupráce a identifikace možných překážek jejich rozvoje bude vytvořena společná Strategie integrované spolupráce 2014-2020. Společný projekt přispěje k posílení vzájemných vztahů partnerů, což vytváří příležitost pro rovnoměrný rozvoj jejich území. Strategie bude také využita pro nový prvek institucionalizace česko-polské spolupráce ve formě vytvoření společného Evropského seskupení pro územní spolupráci. ESÚS je nový evropský právní nástroj, který místním a regionálním subjektům z různých členských států EU umožňuje vytvořit si vlastní seskupení s právní subjektivitou. 
Aktivity projektu:
 • Vytvoření společné Strategie integrované spolupráce partnerů a jejího akčního plánu
 • Právní analýzy kompetencí veřejné správy v České a Polské republice 
 • Výměnné stáže zaměstnanců partnerů
 • Vytvoření a provoz sekretariátu projektu
 • Webový portál projektu 
 
Partneři projektu:
 • Královéhradecký kraj (vedoucí partner)   
 • Liberecký kraj 
 • Pardubický kraj 
 • Olomoucký kraj  
 • Dolnoslezské vojvodství 
 • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (česká část Euroregionu Glacensis)  
 • Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis (polská část Euroregionu Glacensis) 
 • Euroregion Nisa - regionální sdružení (česká část Euroregionu Nisa) 
 • Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa (polská část Euroregionu Nisa) 
 
Další informace naleznete na webové stránce projektu.
Memorandum-o-spoluprci
Uvodni-konference
Mapa-projektu
Projektový-tým
opps-cz-pl
Aktuálně
Archiv aktualit