Na přelomu května a června 2014 (19. 5. – 4. 6. 2014) se uskutečnilo v pěti obcích Královéhradeckého kraje pět tematických setkání se zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin na téma možnosti získání evropských a krajských dotací pro obce po roce 2014.

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací prezentovali aktuální informace o přípravě na programové období EU 2014 – 2020 včetně představení nových operačních programů a předběžných podmínkách čerpání s důrazem na obce a města.

Zástupci odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje představili plánované krajské dotační programy včetně programu obnovy venkova ve vazbě na nově vznikající dotační strategii kraje.

Více jak 150 účastníků z jednotlivých obcí či regionů diskutovalo s přednášejícími nad projednávanými tématy, většina z nich tyto informační semináře uvítala a ocenila pořádávání těchto akcí v jejich regionu. Předpokládá se proto, že tato regionální setkání budou pokračovat.
 
 

Prezentace ke stažení