ZÁKLADNÍ DOKUMENTY REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE

DEVATENÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 23. 9. 2020

Hlavní body jednání:
 • Zahájení zasedání a úvodní informace
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Příprava ČR na programové období 2021+
 • Aktivity Regionální stálé konference KHK a Regionální akční plán KHK 2021–2027
 • Diskuse územních partnerů – role RSK
 • Různé a závěr zasedání
 
Dokumenty:

OSMNÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 24. 6. 2020

Hlavní body jednání:
 • Předání cen soutěže RSK „Buďte inspirací“
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Příprava ČR a regionu na období po roce 2020
 • Informace ze zasedání Národní stálé konference
 • Aktivity sekretariátu Regionální stálé konference KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD, akční plány vzdělávání
 
Dokumenty:

SEDMNÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 22. 10. 2019

Hlavní body jednání:
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Informace ze zasedání Národní stálé konference
 • Aktivity sekretariátu Regionální stálé konference
 • Příprava Královéhradeckého kraje na 2021+
 • Integrované nástroje, akční plány a další
 
Dokumenty:

ŠESTNÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 4. 6. 2019

Hlavní body jednání:
 • Aktuality MMR ČR a Národní stálé konference
 • Příprava období 2021+ a regionální partneři
 • Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020
 • Chytrý region Královéhradecký kraj
 • Činnosti sekretariátu RSK KHK
 • Další aktivity v rozvoji kraje
 
Dokumenty:

PATNÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 6. 3. 2019

Hlavní body jednání:
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Informace ze zasedání Národní stálé konference
 • Aktivity sekretariátu Regionální stálé konference
 • Strategie rozvoje KHK a příprava regionu 2021+ 
 • Integrované nástroje, akční plány
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

ČTRNÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 13. 12. 2018

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Příprava a strategie 2021+, aktuální informace z regionu
 • Aktivity a informace sekretariátu RSK KHK
 • Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

TŘINÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 4. 10. 2018

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Aktuální informace z regionu, kulatý stůl RSK, příprava 2021+
 • Aktuální informace a aktivity sekretariátu RSK KHK
 • Informace z jednání územních partnerů a Kulatého stolu k politice soudržnosti po roce 2020 + Reflexe NS MAS k návrhům Obecného nařízení
 • Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace
 • Strategický rámec KAP KHK pro speciální školství
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

DVANÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 26. 6. 2018

Hlavní body jednání:
 • Monitoring plnění usnesení RSK KHK
 • Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj – Národní stálé konference, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 • Příprava regionu 2021+ a tvorba krajské strategie včetně aktualizace Regionální inovační strategie KHK
 • Aktivity a aktuální informace sekretariátu RSK KHK
 • Prezentace pozic územních partnerů k budoucnosti regionální politiky po roce 2020
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

JEDENÁCTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 6. 3. 2018

Hlavní body jednání:
 • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
 • Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Stav čerpání dotací na krajské silnice z IROP 1.1 a aktualizace seznamu silnic
 • Příprava Královéhradeckého kraje na období po roce 2020
 • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
 • Výstupy Analýzy potřeb měst a obcí v ČR
 • Aktuální informace za integrované nástroje ITI a CLLD
 • Aktuální informace za akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

DESÁTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 11. 10. 2017

Hlavní body jednání:
 • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
 • Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

DEVÁTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 27. 4. 2017

Hlavní body jednání:
 • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
 • Aktuální informace MMR z národní úrovně
 • Aktuální informace RSK – činnosti RSK a plánované aktivity, podněty a závěry z NSK
 • Schvalování Výroční zprávy RSK KHK za rok 2016
 • Závěry a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
 • Schvalování Zprávy o naplňování RAP KHK 2016
 • Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK
 • Konzultace a kontroly veřejných zakázek v IROP
 • Další, diskuse
 
Dokumenty:

OSMÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 16. 1. 2017

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace MMR a sekretariátu NSK
 • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Strategie ITI Hradecko-pardubická aglomerace
 • Strategie CLLD pro místní akční skupiny v KHK
 
Dokumenty:

SEDMÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 26. 9. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace MMR z národní úrovně
 • Aktivity a výstupy sekretariátu RSK KHK
 • Aktualizace RAP a absorpční kapacita KHK
 • Akční plány vzdělávání KAP a MAP v KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK
 
Dokumenty:

ŠESTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 27. 6. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
 • Současné aktivity a informace sekretariátu RSK KHK
 • Aktualizace Přílohy č. 1 Regionálního akčního plánu KHK - Seznam projektů krajských silnic do  IROP 1.1
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK + Rámec pro investice do infrastruktury
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Strategie ITI Hradecko-pardubická aglomerace
 • Strategie CLLD pro místní akční skupiny v KHK
 
Dokumenty:
 

PÁTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 29. 3. 2016

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
 • Informace a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
 • Absorpční kapacita KHK a aktuální výzvy IROP
 • Prezentace schválených integrovaných nástrojů ITI a CLLD
 • Akční plány vzdělávání na území KHK (KAP + MAP)
 
Dokumenty:
 

ČTVRTÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 8. 9. 2015

Hlavní body jednání:
 • Aktuální informace k Regionálnímu akčnímu plánu KHK a informace z jednání pracovních skupin RSK
 • Vyhlášení výzvy operačních programů (IROP, OPŽP, OPZ...)
 • Připravované projekty a aktivity ve vazbě na EU 2014+
 
Dokumenty:
 • Program 4. zasedání RSK
 • Regionální akční plán KHK (textová + tabulková část) vč. přílohy č.1 (seznam silnic) RAP KHK - textová část RAP KHK - tabulková část příloha 1
 • Vymezení území a nositelů místních akčních plánů (MAP) v Královéhradeckém kraji MAP v KHK mapa MAP
 • Zápis ze 4. zasedání RSK
 • Prezentace předesené na 4. zasedání RSK
 

TŘETÍ JEDNÁNÍ RSK KHK 26. 5. 2015

Na jednání byl schválen NÁVRH REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
 
Dokumenty:
 • Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji - stav příprav 2015
 • ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast
 • RIS3 Smart akcelerátor
 • Prezentace z 3. jednání RSK KHK
 • Zápis z 3. jednání RSK KHK
 

DRUHÉ JEDNÁNÍ RSK KHK 2. 12. 2014

Hlavním bodem jednání byla příprava REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
 
Dokumenty:
 • Program 2. jednání RSK KHK
 • Prezentace z 2. jednání RSK KHK
 • Zápis z 2. jednání RSK KHK
 

PRVNÍ JEDNÁNÍ RSK KHK 30. 9. 2014

Na jednání byl schválen statut a jednací řád RSK. Další informace naleznete také na stránkách Královéhradeckého kraje zde.
 
Dokumenty: 
 • Program 1. jednání RSK KHK
 • Zápis z 1. jednání RSK KHK
 • Prezentace k Regionálnímu akčnímu plánu Královéhradeckého kraje
 • Prezentace k problematice územní dimenze