Sekretariát – Centrum investic, rozvoje a inovací


Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Mlejnek
rsk@cirihk.cz
+420 495 817 814
+ 420 775 553 933
 

> Zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Složení, statut, zasedání a podklady
 

Pracovní skupiny Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Složení, jednání a výstupy
 

Regionální akční plán Královéhradeckého kraje

Aktuální verze, přílohy
 

Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje

Průzkumy a výsledky
 

Setkání v regionech - červen 2016

Materiály a prezentace
 

Projekt Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (02/2018–01/2020) je spolufinancován Evropskou unií.

 
Cíl projektu: Podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území. 
 
OPTP_CZ_RO_B_C RGB_
Aktuálně
Archiv aktualit