• Guidance to your project intentions
  • Territorial dimension
  • Integrated Territorial Investment Hradec-Pardubice agglomeration
  • Community-led local development MAS in KHK
  • Action plans for education
Projekt REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE je spolufinacován Evropskou unií.
 
Cíl projektu: Podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území.
CZ_RO_B_C_2mmr_cr_rgb