Rozvoj regionálního partnerství II

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870 Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje částkou 16 990 959 Kč, jeho realizace potrvá od 1. 9. 2019 do 30.6.2022.

Projekt podporuje aktivity zaměřené na navázání či prohlubování regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu procesu plánování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je zajištění procesů plánování sociálních služeb, posílení řídící a zadavatelské funkce obcí, nastavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, posílení koordinační role obcí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Cílové skupiny:

-        Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

-        Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

-        Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

-        Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

-        Provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu

-        Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

 

Klíčové aktivity:

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb na území obce Broumov

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Dvůr Králové nad

          Labem

-         Podpora rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hradec Králové

-         Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a rozvoj místního partnerství v sociální oblasti na území obce Jičín

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb na území obce Kostelec nad Orlicí

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb na území obce Náchod

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb rozvoj poskytovaných sociálních služeb na území obce Nové Město nad Metují

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb na území obce Trutnov

-         Posílení procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Vrchlabí

-          Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy

-         Evaluace

-         Monitoring projektu a zvyšování kompetencí koordinátorů