Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura

Na základě trojdohody mezi Škoda-auto, státem ČR a Královéhradeckým krajem došlo k přijetí Usnesení vlády (dále „UV“) dne 28. května 2008 č. 641 ve znění UV ze dne 11. ledna 2010 č. 41 a dne 30. října 2013 došlo ke schválení posledního UV č. 824, které uvolňuje finanční prostředky na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, v našem případě pro projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura.

Tento projekt zahrnuje rekonstrukci silnic č. II/293 – II/295 z Horek u Staré Paky až do Dolní Branné, dále silnici III/2953 v úseku Dolní Branná Kunčice a rekonstrukci silnice a na ní mostu ve Vrchlabí č. I/14. Tyto akce byly zahrnuty v UV č. 41.

Posledním UV č. 824 se projekt rozšířil o opravy silnic v Hostinném, ulice Dělnická ve Vrchlabí a silnice II/295 z Dolní Branné k Liščí farmě u Vrchlabí.

Program pro uvedené projekty je limitován termínově do 31. 12. 2016 a čerpají se na něj zdroje ve výši 551 mil. Kč ze zvláštního účtu Ministerstva financí ČR, který byl finančně naplněn ze zdrojů tzv. malé privatizace a určen pro podporu podnikání. Celkem se do zóny bude investovat zhruba 690 mil. Kč. Z této částky zhruba 200 mil. Kč proinvestuje město Vrchlabí na stavbách ve městě, které mají na průmyslovou zónu Vrchlabí, potažmo na továrnu Škoda-auto vazbu. Čtvrtinu z celkové částky bude financovat ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj.

Dolní Branná - Kunčice
Studenec - Dolní Branná
Studenec - Dolní Branná 2
Aktuálně
Archiv aktualit