Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022

Zpracoval tým projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje v červnu 2020. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065 

  

Krajská příloha k Národní RIS3 strategii za Královéhradecký kraj je tematickým koncepčním dokumentem Královéhradeckého kraje pro oblast vědy, výzkumu, vývoje, inovací a podnikání. Tato strategie byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena v roce 2014 a v roce 2018 proběhla její první aktualizace. Druhá aktuualizace  proběhla v červnu roku 2020, byla schválená dne 22.6.2020 usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2302/2020. Dokument vymezuje 6 progresivních oborů/domén, které jsou v kraji silné a definuje vizi, čtyři klíčové oblasti změn a na ně navázané cíle a typové aktivity. Implementace strategie je zajištěna Akčními plány vyhodnocovanými na roční bázi a dozorována Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Existencí krajské RIS3 strategie a její pravidelnou aktualizací Královéhradecký kraj plní předběžné požadavky Evropské unie pro čerpání evropských fondů v oblasti výzkumu a inovací.

 
 brain.jpg

 Kompletní znění Národní RIS3 strategie naleznete zde.