Platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji se zaměřuje na:Regionální centrum podpory sociálního podnikání
 • Konzultační místo pro zájemce o sociální podnikání
 • Ekonomické poradenství a konzultace
 • Dotační tituly v programovém období 2014 – 2020
 • Spolupráce při přípravě žádosti o dotaci
 • Síťování zapojených subjektů a sociálních podniků v kraji
 • Propojování firem, úřadu práce a dalších subjektů s cílem nalezení optimálních modelů rozvoje sociálních podniků
 • Propojování nabídky a poptávky po sociálních službách
 • Podpora tvorby mezinárodních partnerství
 • Vzdělávací centrum sociálního podnikání
 • Příprava vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj sociálních podniků
 • Facilitace rozvojových záměrů zaměřených na rozvoj sociálního podnikání
 • Iniciace nových rozvojových záměrů
 • Sociální inovace
 • Popularizace a pořádání soutěží zaměřených na oblast sociálního podnikání
 

Regionální centrum podpory sociálního podnikání_idea

Každou středu od 13 h probíhají konzultace k sociálnímu podnikání. Konzultace jsou bezplatné, jen je zapotřebí se předem objednat u kontaktní osoby. Těšíme se na Vás.

Kontaktní osoba
Ing. Jana Smetanová
místnost:N2.01mobil:+420 724 971 702
e-mail:podnikani@cirihk.cztelefon:+420 495 817 854
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.