SocialniPodnikani_logoRegionální centrum podpory sociálního podnikání je platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji.

Činnosti centra:

 • Konzultační místo pro zájemce o sociální podnikání
 • Ekonomické poradenství a konzultace
 • Dotační tituly v programovém období 2014 – 2020
 • Spolupráce při přípravě žádosti o dotaci
 • Síťování zapojených subjektů a sociálních podniků v kraji
 • Propojování firem, úřadu práce a dalších subjektů s cílem nalezení optimálních modelů rozvoje sociálních podniků
 • Propojování nabídky a poptávky po sociálních službách
 • Podpora tvorby mezinárodních partnerství
 • Vzdělávací centrum sociálního podnikání
 • Příprava vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj sociálních podniků
 • Facilitace rozvojových záměrů zaměřených na rozvoj sociálního podnikání
 • Iniciace nových rozvojových záměrů
 • Sociální inovace
 • Popularizace a pořádání soutěží zaměřených na oblast sociálního podnikání
Kontakt  Telefon  E-mail
Ing. Jana Smetanová  +420 724 971 702
 smetanova@cirihk.cz 
 
SocialniPodnikani_logo
   
 

Katalog sociálních podniků a náhradního plnění

V současné době, jako Regionální centrum podpory sociálního podnikání, připravujeme katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Distribucí  mezi veřejné ale i další instituce v Královéhradeckém kraji, bychom rádi pomohli sociálním podnikům dostat se do povědomí možným odběratelům jejich zboží a služeb ať už v režimu náhradního plnění či nikoliv.

Máte-li zájem být součástí katalogu, obraťte se na nás: podnikani@cirihk.cz.

Seminář - Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádalo dne 21. 6. 2016 seminář pro žadatele na podporu sociálního podnikání. Jeho hlavním cílem bylo informovat zúčastněné o výzvě č. 67 „Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost“. Semináře se zúčastnilo téměř 60 zástupců různých organizací, obcí či firem. Relativně vysoký počet potenciálních žadatelů naznačuje, že mezi subjekty sídlícími v Královéhradeckém kraji roste zájem o téma sociálního podnikání.
 
V úvodu programu byly představeny aktivity pořádající organizace Regionálního centra podpory sociálního podnikání, které funguje jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji.
 
Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP.
 
Příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“ představila Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury.
 
Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

Aktuálně vyhlášené výzvy

V Operačním programu zaměstnanost byla ke dni 31. 5. 2015 vyhlášena výzva č. 67 Podpora sociálního podnikání.  Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2016 do 12 hodin. Míra podpory: EU 85 % způsobilých výdajů, žadatel 15 % způsobilých výdajů. Forma financování: ex-ante. Výzva je v režimu de minimis. Více informací naleznete zde.

Integrovaný regionální operační program vyhlásil dne 10.8.2016 výzvy č. 43 Sociální podnikání II. a 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. Cílem těchto výzev je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017. Míra podpory: EU 85 % způsobilých výdajů, žadatel 15 % způsobilých výdajů. Forma financování: ex-ante. Výzva je v režimu de minimis. Více informací k výzvě č. 43 naleznete zdek výzvě č. 44 zde.Najdete zde také dokument „Častá pochybení žadatelů“, kde jsou uvedeny nejčastější chyby žadatelů v již ukončených výzvách na sociální podnikání včetně doporučení, jak se chybám vyhnout.

Důležité kontakty

 

Seminář – Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik

Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Na tento seminář budou navazovat vzdělávací moduly. Konkrétní témata těchto modulů budou upřesněna na základě potřeb zainteresovaných subjektů v regionu. V nejbližší době budou účastníci semináře na toto téma osloveni. Ostatní zájemci o vzdělávání budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek.

Program a prezentace:

Workshop k problematice sociálního podnikání

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali dne 22. 10. 2015 Workshop
k problematice sociálního podnikání. 
 
Program, prezentace a závěry:

Přečtěte si

Článek v Deníku ze dne 20.6.2016: Exkurze návštěvníkům odhalují fungování sociálních podniků.
Aktuálně
Archiv aktualit