Regionální stálá konference zajišťuje přípravu, schválení a realizaci Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje (RAP KHK). Regionální akční plán mapuje připravenost a schopnost subjektů efektivně využít finanční prostředky jak z evropských, tak z národních či krajských finančních zdrojů. RAP KHK má 6 prioritních tematických oblastí včetně jejich alokace. Každá oblast RAP se člení na aktivity, které představují soubor projektů podobného tematického zaměření. U každé aktivity se sleduje finanční náročnost, zdroje financování a období realizace. Součástí RAP je i identifikace aktivit, která nejsou podporována žádným dotačním titulem (tzv. bílá místa), včetně bariér čerpání finančních prostředků ze stávajících dotačních programů.

 
  • Aktuální verzi (k 18. 9. 2017) Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje si můžete stáhnout zde: textová část (PDF) / tabulková část (XLS)
  • Aktualizovanou přílohu č. 1 k Regionálnímu akčnímu plánu, Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 (krajské silnice), si můžete stáhnout zde.
  • Přílohu č. 2, Typologie území Královéhradeckého kraje dle územní dimenze, naleznete ke stažení zde.