Koncepční dokumenty
 Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje
 Podpora výzkumu a inovací
 Hodnocení inovačních voucherů Karlovarského kraje
 Integrované nástroje
 Tematická koordinace pracovních skupin ITI Hradecko-pardubické aglomerace