Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Centra průmyslových zón podařilo realizovat. Díky Strategické průmyslové zóně Solnice - Kvasiny, dopravní infrastruktura došlo k opravě či výstavbě mnoha silnic, škol, školek, technických příprav na výstavbu bydlení, kulturních a zdravotnických zařízení.

Výpis obsahuje několik zásadních referenčních staveb a studií z uvedené strategické průmyslové zóny. 

 
Strategická průmyslová zóna Vrchlabí
Rekonstrukce silnice III/2953 (Dolní Branná - Kunčice)
II/293 (Studenec - Horka)
II/293 a II/295 (Studenec, pošta - Dolní Branná)
I/14 (Vrchlabí - Nerudova - Nádražní)
II/325 (Hostinné - průtah, Hostinné - KRPA)
 Strategická průmyslová zóna Solnice - Kvasiny
 Nová čistírna odpadních vod s rezervou pro zónu (ČOV Solnice)
 Zpevněné plochy autobusového nádraží včetně přístřešků
 Výstavba náhradních objektů bydlení
 Přístup do zóny po cyklostezce
 Nové inženýrské sítě - Solnice, Kvasiny
 Rekonstrukce silnice II/318 (Rychnov, nábřeží)
 Rekonstrukce IIIO/29851 (Dobruška - Dobré)
 Rekonstrukce II/318 a II/321 (Častolovice - Solnice)
 I. Etapa obchvatu II/321 (Solnice - západ)
 Rekonstrukce II/321 (Solnice - Skuhrov)
 III/3216 + III/3217 (Živičný koberec Kvasiny - Ještětice)
 II/318-I/11  (kruhová křižovatka Častolovice)
 Technická vybavenost - Solnice - Litohradská - 21 RD
 Technická vybavenost - Kvasiny - 60 b.j., sídliště - Zámecká ul.
 Rekonstrukce ZŠ Solnice
 Rekonstrukce ZŠ Kvasiny
 Stavební úpravy a přístavba Domova mládeže Solnice
 Rekonstrukce jídelny Skuhrov nad Bělou
 Investiční akce oblastní nemocnice RK
 IZS - Hasičská zbrojnice Rychnov nad Kněžnou