Zajišťujeme systémové řešení rozvoje inovací a podpory výzkumu v Královéhradeckém kraji. Poskytujeme firmám, školám a výzkumným organizacím podporu v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Všechny subjekty působící na tomto poli monitorujeme, podporujeme vzděláváním a vzájemným propojování. Spolupracujeme s národními i mezinárodními subjekty, pro které je pokrok na prvním místě. 

plus-inovace_oboustranny-letak_3_final_stranka_1-20200825-101400

 

 Cíle

 • Posílit inovační potenciál kraje
 • Připravit region na budoucí výzvy
 • Jedno místo, věnující se podpoře vědy, výzkumu a inovacím
 
 PIK VaI
 
 
Oddělení inovací se soustředí na podporu výzkumu a inovací v kraji.
Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů se věnuje přípravě Královéhradeckého kraje na programové období EU 2021+ v kontextu výzkumu, vývoje a inovací, což jsou témata důležitá pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti EU a jejich regionů.
Mezi hlavní činnosti spadá aktualizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje do roku 2027; zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jednou z oblastí, kterým se Úsek inovací věnuje, je podnikání. Úsek mimo jiných provozuje Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro rozvoj inovačního prostředí či Regionální centrum podpory sociálního podnikání.
 

Kontakty - Oddělení inovací

 
 • Aplikujeme principy chytré specializace (RIS3) v regionu
 • Zpracováváme strategické a koncepční dokumenty
 • Propojujeme výzkumnou a firemní sféru
 • Mapujeme výzkumné a podnikatelské prostředí regionu
 • Propagujeme výsledky výzkumu a inovací
 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci
 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice

 • Analyzujeme regionální trh práce

 • Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči realizujeme aktivity pro odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce a vznik nových pracovních příležitostí
 • Rozvíjíme oblast sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji pomocí konzultací, aktivit síťování vzdělávacího centra a evropských projektů 
 
Aktuálně - Výzkum, inovace, podnikání