Jsme nápomocni regionu a obcím v oblasti, regionálního rozvoje a strategického plánování. Našimi činnostmi se podílíme na implementaci regionální politiky a přípravě kraje na nové období Evropské unie tak. Iniciujeme aktivity napomáhající dalšímu rozvoji našeho regionu. Poskytujeme informace o možnostech čerpání dotací, iniciujeme a podporujeme přípravu nových projektů v regionu, konzultujeme jejich přípravu, realizujeme regionální projekty. Působíme v oblasti podpory zaměstnanosti a sociálního podnikání, věnujeme se tématu dostupného bydlení. Síťujeme partnery na poli regionálního rozvoje. Nabízíme poradenství, konzultace, zpracovávání odborných analýz, šetření a strategií. Zajišťujeme chod Regionální stálé konference, Paktu zaměstnanosti, Chytrého regionu atd. Jedná se o širokou škálu činností zacílených na podporu udržitelného regionálního rozvoj a konkurenceschopnost obcí a regionů.
 

Cíle

 • Odborná pomoc rozvoji Královéhradeckého kraje
 • Kvalitní koncepční, metodická a analytická činnost
 • Předávání relevantních informací subjektům v regionu
 • Koncentrace na dílčí oblasti rozvoje regionu
 • Popularizace Smart řešení

 

Hlavní činnosti

 • Příprava a konzultace záměrů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Řízení projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností,
 • Zajištění udržitelnosti a sebeevaluace projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Zajištění propagace a povinné publicity projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Organizační a lektorské zajištění odborných akcí, přednášek, seminářů a konzultací
 • Zpracování strategických plánů, rozvojových koncepcí a tematických analýz, průzkumů a studií, tvorba a řízení integrovaných nástrojů
 • Příprava Královéhradeckého kraje na programové období EU 2021+ a vytváření podmínek pro čerpání finančních prostředků Evropské unie
 • Zajištění činnosti a aktivit Regionálního centra podpory obcí a venkova
 • Zajištění činnosti a aktivit sekretariátu Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, zajištění činnosti Regionálního centra podpory sociálního podnikání
 • Podpora chytrých přístupů a Smart řešení v Královéhradeckém kraji
Aktuálně - Rozvoj obcí a regionů
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.