Předmětem našich aktivit v této oblasti je příprava a realizace projektů průmyslových zón v Královéhradeckém kraji s cílem zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu. Podpora investic je vždy předmětem příslušných vládních usnesení, kde je určena výše podpory a parametry pro jejich realizaci. Správcem programu je stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest na základě Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále PPNI) a jeho podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón.
Mezi hlavní přínosy podpory průmyslových zón lze zařadit zejména technologický rozvoj, nová pracovní místa pro kvalifikovanou pracovní sílu, nová pracovní místa pro méně kvalifikovanou pracovní sílu, podpora exportu, poptávková stimulace malého a středního podnikání, podpora neziskových aktivit, snížení sociálních transferů.
 

Cíle

  • Rozvoj Královéhradeckého kraje
  • Profesionální administrace projektů 

Hlavní činnosti

  • Příprava a konzultace záměrů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
  • Řízení projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
  • Zajištění udržitelnosti projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
  • Zajištění propagace a povinné publicity projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
  • Příprava nových průmyslových zón kraje ve vztahu k relevantním subjektům, zejména zástupcům jednotlivých relevantních resortů, poskytovatelů dotací a jednání se zástupci obcí dotčených přípravou a realizací nové zóny
  • Poradenská, organizační , expertní a další činnost ve vztahu k relevantním subjektům (především zástupcům dotčených obcí), související s dopadem průmyslových zón do regionu, zejména pak v oblasti rozvoje bydlení
  • Příprava, administrace, realizace a udržitelnost akcí v rámci projektů průmyslových zón Královéhradeckého kraje
Aktuálně - Průmyslové zóny
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.