Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťujeme celý projektový cyklus. Staráme se o projekt od prvotního projektového záměru, přes hledání vhodného dotačn
ího titulu, přípravu a podání žádosti o podporu, jeho realizaci až po fázi udržitelnosti. Věnujeme se projektům investičním i neinvestičním. Reagujeme na potřeby kraje ve všech klíčových oblastech jeho působení: doprava, školství, sociální oblast, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch a kultura, veřejná správa, IT, výzkum a inovace, regionální rozvoj.
 

Cíle

Projektový management
 • Podpora rozvoje Královéhradeckého kraje cestou kvalitních projektů
 • Poskytování kvalitních informací v oblasti dotační problematiky
 • Úspory  v oblasti energetiky
 • Vysoká profesionalita při administraci projektů
 

Hlavní činnost

 • Poskytování informací o možnostech financování z krajských, národních, evropských a mezinárodních fondů
   a zdrojů
 • Zajišťování dotačního managementu, včetně zastupování žadatelů/příjemců při výkonu činnosti, týkající se výkonu činností při přípravě, řízení a udržitelnosti projektů
 • Příprava a konzultace záměrů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Příprava a konzultace záměrů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Zajištění financování projektů z krajských, národních, evropských a mezinárodních fondů a zdrojů,
 • Řízení projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Zajištění udržitelnosti projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Zajištění propagace a povinné publicity projektů Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných obchodních společností
 • Příprava Královéhradeckého kraje na programové období EU 2020+ a vytváření podmínek pro čerpání finančních prostředků Evropské unie
 • Zajišťování činnosti a aktivit Energetického konzultačního a informačního místa
Aktuálně - Projektový management
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.