Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťujeme celý projektový cyklus. Staráme se o projekt od prvotního projektového záměru, přes hledání vhodného dotačního titulu, přípravu a podání žádosti o podporu, jeho realizaci až po fázi udržitelnosti.

Cíle

Projektový management
  • Podpora rozvoje Královéhradeckého kraje cestou kvalitních projektů
  • Poskytování kvalitních informací v oblasti dotační problematiky
  • Úspory  v oblasti energetiky
  • Vysoká profesionalita při administraci projektů
 
 
Ing. Lenka Bacovská
Hlavním úkolem týmu projektových manažerů, které vede Ing. Lenka Bacovská je připravovat a řídit investice a EU projekty Královéhradeckého kraje.
Oddělení projektového řízení je zastoupeno Úsekem investičních projektů a Úsekem neinvestičních projektůTým je tvořen počtem odborníků na administraci dotačních i nedotačních projektů. Tým, který se věnuje investičním projektům, vede Ing. Lenka Bacovská. Tým starající se o neinvestiční projekty řídí Mgr. Jana Poldová.
 
 12MLD
12 miliard korun je roční částka administrovaných akcí ať už ve fázi přípravy, řízení či udržitelnosti.
 
 
 

Kontakty Oddělení projektového řízení

Aktuálně - Projektový management