Regionální akční plán (dále jen RAP) je souhrnný dokument, v němž jsou definovány společné představy o potřebách a skutečnosti směřování Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů do území kraje. RAP je základním nástrojem provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území krajů, dále představuje klíčový podklad pro formulaci doporučení k územnímu a věcnému zacílení výzev ze strany řídících orgánů (ministerstva). Součástí RAPu je indikativní finanční plán a popis způsobu řízení aktivit určených k naplnění regionálního akčního plánu. RAP zpracovává a aktualizuje (minimálně ve dvouletých intervalech) Sekretariát Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje, a to na základě podkladů územních partnerů zapojených v Regionální stálé konferenci, podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
 
  • Aktuální verzi (k 26. 9. 2016) Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje si můžete stáhnout zde: textová část (PDF) / tabulková část (XLS)
  • Aktualizovanou přílohu č. 1 k Regionálnímu akčnímu plánu, Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 (krajské silnice), si můžete stáhnout zde.
  • Přílohu č. 2, Typologie území Královéhradeckého kraje dle územní dimenze, naleznete ke stažení zde.
Aktuálně
Archiv aktualit