atlas-map-titulka.png

Úsek rozvoje koncem roku 2017 zpracoval soubor tematických map Královéhradeckého kraje, jehož součástí je přes 30 mapových listů zaměřených na územní dimenzi, čerpání krajských a evropských dotací a vybrané sociodemografické, ekonomické a environmentální ukazatele až do úrovně jednotlivých obcí. Publikace se bude postupně doplňovat o další neméně zajímavé mapy a poslouží i jako podklad pro pracovní skupiny Regionální stálé konference, například při tvorbě nové Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021+. Prezentaci dat v interaktivní formě naleznete na našem Mapovém portálu Chytrého regionu.

Publikace ke stažení

Jednotlivé mapové listy: