ČERVEN 2016

 • Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v pondělí 6. června 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
        Hlavními tématy byly:
  • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Aktuální informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání
  • Rámec pro investice do infrastruktury v rámci KAP
  • Neformální vzdělávací projekty Muzea východních Čech v Hradci Králové
  
  Dokumenty ke stažení
PS Vzdělávání 6-6-2016 (4)
PS Vzdělávání 6-6-2016 (3)
PS Vzdělávání 6-6-2016 (2)
PS Vzdělávání 6-6-2016 (1)

KVĚTEN 2016

 • Společné jednání pracovních skupin SOCIÁLNÍ OBLAST, OBCE A MĚSTA a VENKOV při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v pondělí 30. května 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

        Hlavními tématy byly:

  • Aktuální a plánované výzvy IROP a OP Zaměstnanost
  • Absorpční kapacita v KHK a tvorba RAP KHK
  • Projekty Královéhradeckého kraje a Úřadu práce ČR
  • Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
  • Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání
  • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
  
   Dokumenty ke stažení
PS_30_5_2016_(1)
PS_30_5_2016_(2)
PS_30_5_2016_(3)
PS_30_5_2016_(4)

DUBEN 2016

            
        Plánovaná agenda se týká:
  • Vazeb RVVI KHK na Regionální stálou konferenci Královéhradeckého kraje
  • RegioTex - meziregionální textilní iniciativa
  • Projekt Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
  • Akční plán RIS3 strategie Královéhradeckého kraje
 

BŘEZEN 2016

 • Jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se konalo v úterý 3. března 2016 od 14:00 do 16:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906. Více informací o projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) naleznete zde.

        Obsahem jednání byly:

  • Informace Regionální stálé konference KHK
  • Vzdělávání a integrované nástroje (ITI, CLLD)
  • Místní akční plány vzdělávání (MAP)
  • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)

         Prezentace ke stažení

PS Vzdělávání 2_3_2016 (2)
PS Vzdělávání 2_3_2016 (1)

ÚNOR 2016

 • Společné jednání pracovních skupin OBCE A MĚSTA + VENKOV při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se konalo v úterý 2. února 2016 od 10:00 do 12:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906.

        Hlavní témata:

  • Aktuální informace sekretariátu RSK
  • Absorpční kapacita IROP v KH kraji
  • Integrované strategie (ITI a CLLD)
  • Akční plány vzdělávání (KAP+MAP)

         Prezentace ke stažení

PROSINEC 2015

 • Na přelomu listopadu a prosince 2015 se uskutečnilo další kolo jednání pracovních skupin Regionální stálé konference KHK. PS Obce a města + PS Venkov (27.11.2015), PS Doprava (30.11.2015), PS Zdravotnictví + PS Sociální oblast (1.12.2015), PS Cestovní ruch (8.12.2015).
       
        Prezentace ke stažení

ČERVENEC 2015

 • Jednání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci RSK se uskutečnilo 3. července 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
        Základní body jednání:
 • Úvodní slovo
 • Téma vzdělávání v RAP Královéhradeckého kraje
 • Aktuální stav ITI Hradecko - pardubické aglomerace v oblasti vzdělávání
 • Informace o připravě projektu Krajského akčního plánu vzdělávání
 • Aktuální informace k připravované výzvě KAP
 • Diskuse
 
Prezentace ke stažení
PS_Vzdelavani_3_7_2015_no2
PS_Vzdelavani_3_7_2015_no1
 • Společné jednání pracovních skupin Obce a města a Venkov při RSK se uskutečnilo 3. července 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
        Základní body jednání:
 • Úvodní slovo
 • Současný stav akčního plánování a budování funkčního partnerství v oblasti předškolního a primárního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Aktuální informace k připravované výzvě MAP
 • Diskuse
 
Prezentace ke stažení
PS_Obce_a_mesta_a_PS_Venkov_3_7_2015_no2
PS_Obce_a_mesta_a_PS_Venkov_3_7_2015_no1
PS_Obce_a_mesta_a_PS_Venkov_3_7_201_no3

KVĚTEN 2015

 • Společné jednání pracovních skupin Obce a města a Venkov při RSK se uskutečnilo dne 29. května 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
        Základní body jednání:
 • Informace z jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
 • Informace o přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje
 • Tvorba místních akčních plánů vzdělávání na území Královéhradeckého kraje
 • Pozice MAS v rámci podpory vzdělávání  2014-2020
 • Výstupy projektu „Obce sobě“
 • Příprava funkčních partnerství v Královéhradeckém kraji
 
         Prezentace ke stažení
MAP2
MAP1

DUBEN 2015

 • V dubnu 2015 proběhlo 3. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK.

       Jednání proběhla v těchto termínech:

 • PS Sociální oblast       8. 4. 2015 v 14 hodin
 • PS Venkov                20. 4. 2015 v 11 hodin     
 • PS Obce a města       20. 4. 2015 v 9 hodin
 
         Prezentace ke stažení
PS3-Venkov_2
PS3-Venkov_1
PS3-Socialni_oblast_2
PS3-Socialni_oblast_1
PS3-Obce_a_mesta_3
PS3-Obce_a_mesta_2
PS3-Obce_a_mesta_1

LEDEN 2015

 • V lednu 2015 proběhlo 2. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK.

      Jednání proběhla v těchto termínech:

 • PS Doprava                  20. 1. 2015 ve 14 hodin
 • PS Sociální oblast         21. 1. 2015 v 10 hodin   
 • PS Zdravotnictví           21. 1. 2015 ve 14 hodin
 • PS Vzdělávání              27. 1. 2015 v 10 hodin
 • PS VVI a podnikání       27. 1. 2015 ve 14 hodin
 • PS Životní prostředí      28. 1. 2015 ve 14 hodin
 • PS Venkov                   29. 1. 2015 v 10 hodin
 • PS Obce a města         29. 1. 2015 ve 14 hodin
 
         Prezentace ke stažení
PS_Zivotni_prostredi
PS_Zdravotnictvi
PS_Vzdelavani
PS_Vyzkum_a_inovace
PS_Venkov
PS_Socialni_oblast
PS_Obce_a_mesta

ŘÍJEN 2014

 • Na konci září a v říjnu 2015 proběhlo 1. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK.

       Jednání proběhla v Hradci Králové v těchto termínech:

 • PS Venkov                   25. 9. 2014 v 9:00 hodin
 • PS Doprava                  21. 10. 2014 v 10:00 hodin 
 • PS Sociální oblast          23. 10. 2014 v 10:00 hodin
 • PS Zdravotnictví           23. 10. 2014 ve 14:00 hodin
 • PS Vzdělávání              29. 10. 2014 ve 13:00 hodin
 • PS Obce a města          30. 10. 2014 ve 14:00 hodin
 
         Prezentace ke stažení
Fotogalerie z Pracovní skupiny DOPRAVA:
IMG_3982
IMG_3976
IMG_3971
IMG_3967
Fotogalerie z Pracovní skupiny OBCE A MĚSTA:
IMG_4025
IMG_4024
IMG_4023
IMG_4021
Fotogalerie z Pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST:
IMG_3989
IMG_3988
IMG_3987
IMG_3986
Fotogalerie z Pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ:
IMG_4020
IMG_4017
IMG_4016
IMG_4015
Fotogalerie z Pracovní skupiny ZDRAVOTNICTVÍ:
IMG_3993
IMG_3992
IMG_3991
IMG_3990
eu
Aktuálně
Archiv aktualit