Tento projekt je financován z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků státního rozpočtu na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 547 a Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2013 č. 824 v návaznosti na Ujednání o porozumění mezi společností Škoda Auto a.s. a Českou republikou. Celková státní dotace pro rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí stanovena jako maximální ve výši 551 mil. Kč, z toho 401 mil. Kč pro Královéhradecký kraj a 150 mil. Kč pro Město Vrchlabí.

Město Vrchlabí v rámci realizace akcí „vnitřní“ zóny proinvestovalo celkem 163 mil. Kč, z toho 122 mil. Kč byla státní dotace. Královéhradecký kraj má investice do Průmyslové zóny Vrchlabí rozděleno do 2 etap.

V rámci I. etapy rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí už byly dokončeny čtyři stavební akce, mezi nimi i nejnákladnější projekt v rámci celé průmyslové zóny vůbec – oprava komunikace ze Studence do Dolní Branné za 160 milionů korun vč. DPH. První etapa bude uzavřena projektem rekonstrukce úseku ulice Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí za 91 mil. Kč, který by měl být administrativně dokončen v letošním 2017. V rámci této etapy bylo zrekonstruováno 14,5 km silnic a vybudován nový unikátní most s kruhovou křižovatkou ve Vrchlabí na silnici I/14.

Ve II. etapě schází dokončit poslední nejnákladnější projekt, a to rekonstrukci Dělnické ulice ve Vrchlabí. Očekávané náklady dle výběrového řízení budou 60 mil. Kč a opravy budou realizovány v období 2017 - 2018. Součástí je rekonstrukce vozovky, přeložky sítí a napojení nových chodníků z důvodu bezpečnosti. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2017. Celková rekonstrukce v II. etapě zahrnuje 9,3 km silnic.

Po dokončení stavebních úprav dojde ke zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zkrácení dojezdových časů, snížení rizika nehodovosti a celkové zkvalitnění propojení komunikačního skeletu uvnitř regionu, v této frekventované části Podkrkonoší.

 

Tato strategická průmyslová zóna je rozdělena do dvou etap:

 
1. Etapa
III/2953 Dolní Branná – Kunčice 22 mil. Kč dokončeno 2014
II/293 Studenec – Horka  52 mil. Kč dokončeno 2014
II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná 162 mil. Kč dokončeno 2016, provoz prosinec 2015 
I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní 91 mil. Kč bude dokončeno 2017
 
2. Etapa   
II/325 Hostinné – průtah 13,3 mil. Kč dokončeno 2015
II/325 Hostinné – KRPA                                  10,8 mil. Kč dokončeno 2015
II/295 Dolní Branná – MOK I/14 50 mil. Kč dokončeno 2016, objízdné trasy 2017
ul. Dělnická  III/32551 61 mil. Kč realizace 2017 - 2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CELKOVÁ REKAPITULACE
První etapa celkem     326 mil. Kč
Z toho Královéhradecký kraj 17 mil. Kč
Z toho Liberecký kraj 43 mil. Kč
Z toho státní dotace 266 mil. Kč
Druhá etapa celkem 136 mil. Kč
Z toho Královéhradecký kraj 34 mil. Kč
Z toho státní dotace
102 mil. Kč
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura celkem náklady 462 mil. Kč
Státní dotace 368 mil. Kč
Královéhradecký kraj  51 mil. Kč
Liberecký kraj  43 mil. Kč

Rekonstrukce silnice Dolní Branná - Vrchlabí

Rekonstrukce silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce a otevření silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce a otevření silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.