Tomuto projektu předcházela realizace projektu Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny, regionální infrastruktura. Hlavním impulsem pro rozvoj Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny byla rozsáhlá investice společnosti Škoda Auto a.s., která se rozhodla pro rozšíření svého výrobního závodu v Kvasinách pro účely výroby nové modelové řady vozů Škoda. Na základě usnesení Vlády ČR č. 1100/2005 ze dne 31. 8. 2005 byla Průmyslová zóny Solnice – Kvasiny označena za strategickou průmyslovou zónu. V rámci tohoto projektu bylo proinvestováno 1,379 mld. Kč, z toho 1,026 mld. Kč státní dotace, v letech 2006 – 2013 bylo realizováno 11 akcí v oblasti dopravy, 3 na podporu bydlení, 5 akcí pro školství, 2 akce pro zdravotnictví a dále byla vybudována nová požární stanice v Rychnově nad Kněžnou.

V roce 2014 se rozhodlo o další rozsáhlé investici společnosti Škoda Auto, tedy rozšíření výrobního závodu v Kvasinách. V původních plánech společnost ŠKODA AUTO, a. s. předpokládala vytvoření 1300 pracovních míst u sebe a svých dodavatelů v rámci své investice a svého areálu, a dalších 400 míst očekává zejména u dodavatelů, kteří se ve stejné době budou lokalizovat v souvislosti s touto investicí v již existujících zónách v bezprostředním okolí (průmyslová zóna Solnice a Lipovka). Minimální výše investice ŠKODA AUTO byla stanovena na 7,2 mld. Kč. Časový horizont investice a zvýšení počtu zaměstnanců byl do roku 2017. Na základě těchto podkladů bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 97 ze dne 9. 2. 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Příloha č. 1 obsahuje tabulky s náklady na dílčí projekty vlastní SPZ a doprovodných investic do infrastruktury. Celkové náklady činí 2 949,4 mil. Kč. Přílohou č. 2 je  Memorandum o spolupráci mezi Škoda Auto a.s., Vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.

Cílem projektu je jednak vybudování navazující průmyslové zóny, kde kraj plánuje vytvořit rezervní prostor pro další potencionální investory v oblasti zpracovatelského průmyslu, zóna je plánována v rozsahu cca 52 ha, z toho cca 40 ha je určeno k dalším investicím do výroby. S ohledem na charakter výroby lze očekávat počet cca 900 nových zaměstnanců.

Dalším cílem je právě podpora regionu jako takového. Především rozvoj dopravní infrastruktury představuje zásadní předpoklad nejen úspěšné investice, ale i pozitivního rozvoje celého regionu.

Projekt je rozdělen dle zdrojů financování a priorit do několika skupin, celkový rozsah investic do regionu je ve výši 3 mld. Kč. Expanzivní rozvoj závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách v roce 2016 zasáhl do regionu rychleji, a proto byly v 2. polovině roku zahájeny přípravné práce na aktualizaci vládního usnesení tak, aby pomohl vyřešit regionální dopady v oblasti dopravy, bezpečnosti a bydlení. V současné době je tento materiál v meziresortním připomínkovém řízení a předpokládá se v únoru 2017 jeho předložení k projednání Vládou ČR. Celková hodnota investic do regionu se navyšuje na částku 5,97 mld. Kč, z toho 5,5 mld. Kč státní dotace.

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a související infrastruktury je financované z prostředků zvláštního účtu privatizace po zrušeném Fondu národního majetku (ZÚMF) nebo z prostředků státního rozpočtu.

Název akce Investor Odhadované nezajištěné náklady Zdroj financování Předpokládaný harmonogram akce
Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny Královéhradecký kraj 509 mil. Kč PPNI/ Vlastní zdroje KHK* 2015 - 2020
Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město n. Met.(Krčín) Královéhradecký kraj 50 mil. Kč PPNI/ Vlastní zdroje KHK* 2015 – 2020
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) Královéhradecký kraj 163 mil. Kč PPNI/ Vlastní zdroje KHK* 2015 – 2020
Přístup do PZ – vedlejší přístup Královéhradecký kraj 9 mil. Kč PPNI/ Vlastní zdroje KHK* 2016 – 2020
CELKEM  731 mil. Kč
 

Akce nezbytné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém region

Název akce Investor Odhadovanénezajištěné náklady Zdroj financování Předpokládaný harmonogram akce
Zvýšení kapacity železniční stanice Solnice SŽDC 380 mil. Kč SFDI** 2020
Obchvat obce Častolovice Královéhradecký kraj 340 mil. Kč SFDI** 2020+
Dopravní řešení Rychnov nad Kn. – Obchvat 1. etapa ŘSD 340 mil. Kč SFDI** 2020+
Obchvat obce Domašín Královéhradecký kraj 210 mil. Kč SFDI** 2020+
Obchvat města Solnice I/14 Královéhradecký kraj/ŘSD**** 120 mil. Kč SFDI** 2020+
Chodník komunikace III/31817 Solnice-Kvasiny (ul. Zámecká) Obec Kvasiny 5 mil. Kč SFDI** 2020
Chodník komunikace III/31818 Kvasiny (č.p.22)- Kvasiny (ZŠ) -  Kvasiny křižovatka Lukavice Obec Kvasiny 10 mil. Kč SFDI** 2017
Pokračování cyklostezky podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí Obec Bílý Újezd 15 mil. Kč SFDI** 2019
Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny Město Solnice/Obec Kvasiny 10 mil. Kč SFDI** 2020
CELKEM  1 430 mil. Kč
 

Ostatní akce zařazené jako technická infrastruktura a akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví (občanská vybavenost)

 
Název akce Investor Odhadované nezajištěné náklady Zdroj financování Předpokládaný harmonogram akce
Technická infrastruktura Obec Kvasiny 43 mil. Kč MZe 2018
Technická infrastruktura Město Solnice 8 mil. Kč *** 2018
Protipovodňová opatření Povodí Labe/SPÚ 30 mil. Kč MZe 2018
ZTV sídliště Obec Kvasiny 82 mil. Kč *** 2018 - 2020
Příprava území a ZTV sídliště Město Solnice 75 mil. Kč *** 2018
Rozšíření KD Obec Kvasiny 18 mil. Kč MF/ OSFA 2015 - 2017
Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál Obec Kvasiny 85,4 mil. Kč *** 2015 - 2017
Rekonstrukce KD Město Solnice 50 mil. Kč MF/OSFA 2016 - 2018
Sportoviště, sokolovna Město Solnice 9 mil. Kč *** 2016 - 2018
Rekonstrukce SPŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký kraj 88 mil. Kč MF/OSFA 2016
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký kraj 300 mil. Kč MZČR 2018
CELKEM  788,4 mil. Kč