Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťujeme celý projektový cyklus. Staráme se o projekt od prvotního projektového záměru, přes hledání vhodného dotačního titulu, přípravu a podání žádosti o podporu, jeho realizaci až po fázi udržitelnosti.

Cíle

Projektový management
  • Podpora rozvoje Královéhradeckého kraje cestou kvalitních projektů
  • Poskytování kvalitních informací v oblasti dotační problematiky
  • Úspory  v oblasti energetiky
  • Vysoká profesionalita při administraci projektů
 
 
Bacovska_nadvoriPoldova_nadvori
Oddělení projektového řízení je zastoupeno Úsekem investičních projektů a Úsekem neinvestičních projektů
 Hlavním úkolem je připravovat a řídit investice a EU projekty Královéhradeckého kraje. Tým je tvořen počtem odborníků na administraci dotačních i nedotačních projektů. Tým starající se o neinvestiční projekty řídí Jana Poldová. Tým, který se věnuje investičním projektům, vede Lenka Bacovská.
 
 

Kontakty Oddělení projektového řízení

 
 
 
 
 
 
 12MLD
Roční částka z administrovaných akcí ať už ve fázi přípravy, řízení či udržitelnosti 
 
  95% 
Úspěšnost podaných žádostí o dotace