Příležitosti pro region
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Příležitosti pro region
Název akce: Příležitosti pro region
Pořadatel: Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)
Termín akce: 10. 10. 2019
Začátek: 09.00
Více informací na: https://www.chytryregion.cz/konference-2019
RSK, Hradec Králové

Konference Příležitosti pro region po šesté! Aktuální informace o dalším rozvoji Královéhradeckého kraje a možnostech podpory jeho rozvoje. Místo konání: Hotel Tereziánský Dvůr Hradec Králové


Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.