Jak zvládnout elektronický nástroj E-ZAK
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Školení k ovládání elketronického nástroje E-ZAK, která jsme pro Vás připravili na měsíce říjen a listopad. Kurzy jsou určeny pro pracovníky organizací Královéhradeckého kraje!

E-ZAK – začátečníci

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Rozsah a náplň:

  • Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek (Směrnice č.3)
  • Elektronický nástroj E-ZAK: Popis prostředí, registrace, přihlášení, přístupy do systému, oprávnění, zapomenuté heslo, předregistrace dodavatele,
  • Praktický příklad evidence a administrace veřejných zakázek malého rozsahu:
  1. 1.      VZMR II.(veřejná zakázka malého rozsahu)do 500.000 Kč bez DPH)
  2. 2.      VZMR II. s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy (500-800 tis.Kč bez DPH)
  3. 3.      VZMR III. s elektronickým příjmem nabídek

 

Termíny konání: 21. 10. 2019 a 19. 11. 2019

Čas: 9:00 - 15:00 s přestávkou na oběd

Místo: Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové Počítačová učebna N1.22 (F. L. Heka)

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz

 

E-ZAK – pokročilí uživatelé

Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu. Kurz předpokládá minimálně základní znalosti ovládání E-ZAK.

Rozsah a náplň:

Elektronická komunikace s dodavatelem (odeslání výzvy, žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, elektronický příjem nabídek, oznámení výsledku),

Rámcové dohody (s jedním účastníkem),

  • Založení rámcové dohody,
  • Příklad „minitendru“ v E-ZAK s variantou – výzva k poskytnutí plnění.

Veřejná zakázka dělená na části:

  • veřejná zakázka dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení,
  • veřejná zakázka dělená na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních, rozdíly mezi oběma postupy,

- Dotazy, diskuze

Termíny konání: 24. 10. 2019 a 20. 11. 2019

Čas:9:00 - 15:00 s přestávkou na oběd

Místo: Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové Počítačová učebna N1.22 (F. L. Heka)

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.