II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010604

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/300. Začátek úseku je ve Dvoře Králové nad Labem od křižovatky ul. Tyršova a Krkonošská, konec úseku je na křižovatce s III/29929. Celková délka komunikace rekonstruovaná v rámci způsobilých výdajů je 1,714 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace III/300 v délce cca 1,714 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.