Vývoj populace Královéhradeckého kraje do roku 2050
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Ve středu 13. února se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo představení „Prognózy vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje a jeho vybraných územních součástí na období 2018 – 2050“. Jedná se pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice.

Přes 40 zástupců Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, jakož i dalších obcí, měst a organizací uvítal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který zároveň objasnil důvod zadání této studie. Celá prezentace pak byla v režii jednoho ze zpracovatelů celé studie, Tomáše Kučery z Karlovy univerzity v Praze, který představil předpokládaný budoucí vývoj populace našeho kraje. Posluchači se dozvěděli nanejvýš pravděpodobný odhad mimo jiné počtu dětí, seniorů i osob v produktivním věku, s výhledem až do roku 2050.

Tyto prognostické závěry jsou nutné pro plánování a řízení rozvoje Královéhradeckého kraje v různých segmentech společnosti a vytváří prostor pro tvorbu odvozených prognóz, například odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.).

Prezentace ke stažení

Představení prognózy vývoje zahájil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Posluchačů se sešlo přes 4 desítky
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. z Karlovy univerzity v Praze
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.