Platforma Regionální inovační značky ladí marketingové nástroje pro VaVaI
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Počátkem října proběhlo, v pořadí již třetí, setkání Platformy Regionální inovační značky (RIZ). Zástupci akademického i firemního sektoru se sešli společně se zástupci veřejné správy a zastřešujících organizací v krásných prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové. Příznivci RIZ ladili plánované marketingové nástroje, které pomohou propagaci vědecko-výzkumného, inovačního prostředí Královéhradeckého kraje. 

Krom vlastních marketingových nástrojů se Platforma (PRIZ) věnovala úspěšným regionálním inovačním značkám ve světě, konkrétně skandinávskému Skåne, či švýcarskému Swissnexu, který zastřešuje globální síť inovativních hubů a soustředí se na trendy a příležitosti ve vědě, vzdělávání a technologiích.

Chcete-li se také zapojit do tvorby sdíleného marketingu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, pak začněte vyplněním tohoto krátkého dotazníku. Nezabere Vám více než 5 minut. Po vyplnění budete kontaktováni. 

Platforma Regionální inovační značky

Daniela Antropiusová a Tomáš Hrivňák představují marketingovou strategii společné inovační značky
Radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko
Vyplňovaní dotazníku
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.