Školení ovládání elektronického nástroje EZAK
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Na měsíc říjen si CIRI připravilo sérii čtyř školení pro všechny, kteří používají ke své práci elektronický nástroj EZAK. Školení jsou připravena pro dvě úrovně zkušeností uživatelů.

V termínu 16. a 18. října se uskuteční školení pro začátečníky. Školení bude mít vždy stejný obsah, dva termíny poskytujeme z důvodu předpokládaného velkého zájmu a s ohledem na kapacitu počítačové učebny, kde se bude školení konat. Účastníci budou seznámeni se základy ovládání tohoto nástroje.

Ve dnech 24. a 25. října budou kurzu určeny pokročilejším uživatelům, kteří mají znalosti a zkušenosti na úrovni absolventů prvních kurzů. Absolvování prvního stupně ale není podmínkou. Oba dny budou mít opět stejnou náplň, s ohledem na již zmíněné důvody. Cílem těchto setkání bude si společně vyzkoušet a procvičit elektronickou komunikaci s dodavateli, vč. odeslání a příjmu nabídek, hodnocení nabídek, oznámení o výběru a mnoho dalšího.

Podrobnější informace o náplni kurzů naleznete zde.  

 

Přihlášení na jednotlivé kurz y je možné přes Portál příspěvkových organizací či na emailové adrese: bures@cirihk.cz.

 

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.