Kraj hledá zhotovitele pro rekonstrukci Gayerových kasáren
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci, modernizaci a přístavbu Gayerových kasáren. Předpokládaná cena projektu, který administruje Centrum investic, rozvoje a inovací, je více jak 269 milionů korun včetně DPH. Začít stavět by se mohlo už příští rok. 

„Máme už pravomocné stavební povolení. O dotaci požádáme prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaná cena projektu je více jak 269 milionů korun včetně DPH. Poskytnutou dotaci na způsobilé výdaje předpokládáme ve výši 90% a zbytek uhradíme z vlastních krajských zdrojů. Stavební práce by pak mohly začít příští rok,“ řekl radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.

Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury nastínila, co je obsahem projektu: „V Gayerových kasárnách vznikne moderní depozitář pro sbírky Muzea východních Čech, který bude částečně přístupný veřejnosti. Projekt počítá i se specifickými požadavky památkářů v souvislosti s archeologickými nálezy. Součástí projektu by měla být například i bezbariérová přístavba, badatelna a zpřístupnění archeologického nálezu pevnostního valu.“

Kvůli plánované rekonstrukci momentálně probíhá stěhování kasáren, které začalo již na konci července a potrvá do dubna roku 2019. Stěhují se nejen muzejní sbírky, ale také přibližně 40 z 62 zaměstnanců. "Nejnáročnější z celé akce bude stěhování skoro 2,5 milionu sbírkových předmětů, které musejí pracovníci muzea opatrně přemístit do provizorních depozitářů napříč celou republikou," uvedl ředitel muzea Petr Grulich a dodal „Sbírkové předměty budou umístěny především v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Všestarech a ve Stěžerách. Celková cena za stěhování se vyšplhala ke 14 milionům korun."

Gayerovy kasárna vlastní Královéhradecký kraj, který svěřil objekt do správy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.