Obce z našeho kraje se vyjely inspirovat na jižní Moravu
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Ve dnech 6. – 7. června 2018 zorganizovalo Centrum investic rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Místní akční skupinou Hradecký venkov exkurzi pro zástupce 16 obcí z Královéhradeckého kraje na jižní Moravě na téma sdílení dobré praxe.

Úspěšné projekty a příklady místní spolupráce byly prezentovány v Pohořelicích, kde sídlí jedna z nejúspěšnějších moravských MAS Podbrněnsko. Diskutovalo se nejen o evropských dotacích, ale i o smart řešeních, úspěšném komunitním plánování sociálních služeb v regionu a aktivitách v rámci rozvoje vzdělávání ve vazbě na místní akční plán.

V Mikulově, kde účastníky exkurze uvítala místostarostka města, byly představeny aktivity města a destinační společnosti sdružující i svazek obcí, neziskový sektor a místní podnikatele s akcentem na místní destinační management, který byl podpořen dotací z EU. Účastníci exkurze odjížděli plni inspirativních projektů a aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu a veřejné správy.

V Hustopečích, kdy byla další zastávka, byl prezentován velmi úspěšný místní podnikatelský záměr, který spočíval ve výrobě regionálních produktů, které navazují na historickou tradici místního regionu a pěstování mandlí v sadech, které byly zachráněny i díky národním dotacím a jsou tak nyní středoevropských unikátem.

Ve Valticích byl starostům představen jeden ze zajímavých projektových záměrů na podporu z evropských fondů v rámci rozvoje cestovního ruchu v tomto regionu. Jedná se o rozvoj bylinkové zahrady v rámci zámeckého areálu ve vazbě na zážitkovou turistiku, jenž by mohl být podpořen právě v rámci připravované výzvy MAS Lednicko-valtický areál.

Posledním zastavením v rámci dvoudenní exkurze byla Břeclav, kde zástupci obcí navštívili místní podnik, který zajišťuje regionální autobusovou dopravu. Této firmě se mj. podařilo získat evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na nákup nízkoemisních a bezbariérových vozidel využívající alternativní palivo CNG.

Všichni účastníci exkurze hodnotili tuto akci za velice inspirativní a přínosnou. Nově nabité zkušenosti a nové nápady jistě brzy uplatní ku prospěchu rozvoje svých obcí, mikroregionů, ale i celého území Královéhradeckého kraje.

                       

 kralovehradecky-kraj             ciri-logo         MAS Hradecký venkov 

 

                                       MAS Lednicko valtický areál     MAS Podbrněnsko         MAS Mikulovsko

Valtice Study Tour

Břeclav – exkurze v dopravním podniku
Valtice – pohled na zámek a divadlo
Valtice – prezentace zážitkové turistiky
Hustopeče – prezentace regionálních produktů
Mikulov – náměstí a zámek
Mikulov – diskuse se zástupci města a svazku obcí
Pohořelice – sídlo MAS a informační centrum
Pohořelice – představení aktivit MAS Podbrněnsko
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.