Česká lesnická akademie v Trutnově se dočká nového vybavení
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Na konci dubna 2018 byla zahájena realizace projektu Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro praktickou a teoretickou výuku na České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole. Bude pořízen simulátor harvestoru, samotný harvestor, vyvážecí traktor a vybavení pro praktickou výuku školkařské výroby.

Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školního polesí a výsadba zeleně. Cílem projektu je zkvalitnění teoretické a praktické výuky oborů lesní mechanizátor, mechanizace a služby, lesnictví a ekologie a životní prostředí. Díky projektu dojde ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů ČLA Trutnov na trhu práce a zatraktivnění vyučovaných oborů a zvýšení zájmu o studium na škole.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a celý je administrován projektovými manažery Centra investic, rozvoje a inovací.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.