Zapojte se aktivně do rozvoje kraje a obcí
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

V současné době probíhá v regionu Královéhradeckého kraje průzkum mezi zástupci vedení obcí, jehož výsledky poslouží zpracovatelům mimo jiné i k nastavení nové strategie rozvoje kraje v programovém období po roce 2021+.

Dotazníkové šetření spadá do celého rámce příprav regionu na nové programové období EU a ČR po roce 2020.

DOTAZNÍK, který je určen pro statutární zástupce obcí a měst v KHK, naleznete zde. Prosíme zapojte se i Vy.

V případě dotazů kontaktujte zpracovatele na emailu strategie@cirihk.cz nebo na telefonu +420 775 553 933.

Předem děkujeme za Váš čas a vynaloženou energii! O výsledcích Vás budeme brzy informovat.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.