Chytrý region na URBIS SMART CITY FAIR
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Od středy 25.4. do čtvrtka se 26.4. jste mohli vidět na brněnském výstavišti, v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2018, stánek reprezentující Královéhradecký kraj – Chytrý region.

V rámci této mezinárodní akce Chytrý region v nabídce ostatních vystavovatelů rozhodně nezapadl. Vize Chytrého regionu, jejímž nositelem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, byla prezentována všem přítomným jako most spojující firmy nabízející chytrá řešení se zástupci obcí a měst, potažmo dalšími partnery.

Na stánku nebyly prezentovány jen aktivity Krajského úřadu Královéhradeckého kraje či CIRI, ale i našich dalších partnerů. Ti významnou měrou přispívají k naplňování vize Chytrého regionu. Jsem velmi rád, že v i této oblasti funguje spolupráce města Hradec Králové, CzechInvestu, Univerzity Hradec Králové a ITI hradecko-pardubické aglomerace“, řekl ředitel CIRI Lukáš Korych.

Královehradecký kraj – Chytrý region se neprezentoval jenom stánkem, ale také vystoupením paní Zity Kučerové, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací CIRI, na dílčí konferenci s názvem „Chytrý region – Víme jak na to“. Tato konference byla jedním ze zastavení série konferencí po celé České republice v rámci cyklu SMART REGIONY 2018. Zástupci CIRI se jich pravidelně zúčastňují. Paní Kučerová měla možnost představit myšlenku a přínos Chytrého regionu na jednom podiu společně například s primátorem města Brna panem Petrem Vokřálem, předsedou Komise pro informatiku a Smart region kraje Vysočina panem Jiřím Pokorným  či s paní Janou Korytářovou z Oddělení urbánní politiky MMR. Společně představili různé pohledy na aktuální dění v oblasti Smart regionů, dle organizací, které reprezentovali.

Podle Zity Kučerové, která měla možnost porovnat různé přístupy k chytrým strategiím či aplikováním chytrých řešení, „Královéhradecký kraj – Chytrý region má nakročeno správným směrem. Jeho aktivity odpovídají potřebám všech, na které jsou cíleny a jeho role bude v budoucnosti stále důležitější“.

 

 

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.