Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Kurzy jsou určeny pouze pro pracovníky organizací Královéhradeckého kraje !

 

Přehled termínů a témat kurzů:

21.3. 2018  9:00 - 14:00 A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
28.3. 2018  9:00 - 14:00 A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
  4.4. 2018  9:00 - 14:00 A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
11.4. 2018  9:00 - 14:00 A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
18.4. 2018  9:00 - 14:00 A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů
 
 

Místo konání:

Počítačová učebna F.L. Heka
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz
 
 

Obsah jednotlivých kurzů:

 
A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK – ZAČÁTEČNÍCI

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu VZMR bez uveřejnění (zakázky do 500.000 Kč bez DPH) / s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy (zakázka nad 500.000 Kč do 800.000 Kč bez DPH), upozornění na nejčastější chyby při procesování veřejných zakázek v E-ZAK.

Osnova:

 • Legislativa
  • Směrnice č.3, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek
  • Náležitosti profilu zadavatele
 • Popis prostředí elektronického nástroje E-ZAK
  • Správa organizace, jak založit dalšího uživatele, oprávnění
  • Zapomenuté heslo
  • Založení nového dodavatele
  • Jak smazat omylem založenou zakázku
 • Praktická ukázka zadávacího postupu VZMR bez uveřejnění / s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
  • Založení zakázky (Název veřejné zakázky, Druh veřejné zakázky, Stručný popis předmětu zakázky, Předpokládaná hodnota zakázky, Druh zadávacího řízení)
  • Nastavení oprávnění
  • Přidat dokument k zakázce
  • Přiřazení dodavatele (Název dodavatele, který podal nabídku)
  • Nastavení pořadí dodavatelů
  • Zadání zakázky (Název vítězného dodavatele se kterým byla uzavřena smlouva, Počet obdržených nabídek, Počet nabídek vstupujících do hodnocení, Konečná cena veřejné zakázky bez DPH, Konečná cena veřejné zakázky s DPH, Datum uzavření smlouvy)
  • Plnění ze smlouvy
  • Záznam o ceně
  • Ukončení plnění ze smlouvy
 • Dotazy, diskuze

 

 
A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK – POKROČILÍ

Obsah kurzu: Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR s uveřejněním výzvy/ZPŘ, včetně elektronické komunikace zadavatele s dodavatelem, elektronické + písemné nabídky, hodnocení nabídek manuálně nebo pomocí E-ZAK, dodavatel uvádí/neuvádí hodnoty nabídky, dopady na zadavatele.

Osnova:

 • Založení zakázky, nastavení způsobu příjmu nabídek
 • Číselník NIPEZ
 • Nastavení parametrů pro hodnocení nabídek pomocí EZAK
 • Varianty zahájení zadávacího řízení
  • bez odeslání výzvy / oznámení
  • s odesláním výzvy
 • Doplnění, vysvětlení, změna zadávací dokumentace
  • Vysvětlení / doplnění z vlastního podnětu ZADAVATELE
  • Žádost zaslaná DODAVATELEM, Odpověď zadavatelem
 • Opravný formulář
 • Elektronické nabídky
  • Nastavení oprávnění v EZAK
  • Udělení souhlasu k otevření elektronické nabídky
   • varianta: Souhlas k otevření VŠECH nabídek
   • varianta: Souhlas k otevření každé nabídky SAMOSTATNĚ
  • Kontrola úplnosti elektronicky podané nabídky
  • Hodnocení elektronických nabídek
 • Smíšené nabídky (zadavatel umožní elektronické i písemné nabídky)
 • Založení hodnocení nabídek
  • Dodavatel nezadává hodnoty při odeslání nabídky
  • Nabídky v listinné podobě
  • Uzavření hodnotícího kola
  • Přehled všech hodnocení
 • Ukončení vyhodnocování – změna fáze Vyhodnoceno
 • Zadání veřejné zakázky
 • Záznam o ceně
 • Ukončení plnění ze smlouvy

 

 

A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu u VZMR dělená na části a Rámcová dohoda s jedním účastníkem, nejčastější chyby, které vznikají při procesování veřejných zakázek v E-ZAK. Kurz předpokládá základní znalosti ovládání E-ZAK.

Osnova:

 • VZMR dělená na části
  • veřejná zakázka dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení,
  • veřejná zakázka dělená na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních
   • Založení zakázky a upřesnění způsobu dělení zakázky na části
   • Způsoby odeslání výzvy a příjem nabídek v listinné podobě
   • Nestandardní situace
   • Opravný formulář
  • Vyhodnocení zadávacího řízení – nastavení pořadí ručně
 • Praktická ukázka založení Rámcové dohody s jedním účastníkem
  • Elektronický příjem nabídek
  • Nastavení hodnotících kritérií a hodnocení nabídek pomocí E-ZAK
  • Založení rámcové dohody
  • Příklad „minitendru“ v E-ZAK s variantou – výzva k poskytnutí plnění
 • Dotazy, diskuze

 

 

Přihlašovací formuláře na jednotlivé kurzy:

 
21.3. 2018  9:00 - 14:00 středa  A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 
28.3.2018   9:00 - 14:00 středa A1 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 
 4.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
 
 
11.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje E-ZAK - POKROČILÍ
 
 
18.4. 2018   9:00 - 14:00 středa A3 - Workshop - Praktický nácvik elektronických zadávacích postupů
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.